Ακολουθεί 0

    δεν ακολουθεί κάποιον άλλο χρήστη
Arakel Sarkisian

Arakel Sarkisian - Η ταινία [Rec] 2 τον ενθουσίασε

Arakel Sarkisian πριν από πάνω από 10 χρόνια

Arakel Sarkisian

Arakel Sarkisian - Η ταινία [Rec] τον ενθουσίασε

Arakel Sarkisian πριν από πάνω από 10 χρόνια

Arakel Sarkisian

Arakel Sarkisian - Η ταινία Fight Club τον ενθουσίασε

Arakel Sarkisian πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Arakel Sarkisian

Arakel Sarkisian - Η ταινία Full Metal Jacket τον ενθουσίασε

Arakel Sarkisian πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Arakel Sarkisian

Arakel Sarkisian - Η ταινία Σήμα Κινδύνου τον ενθουσίασε

Arakel Sarkisian πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Arakel Sarkisian

Arakel Sarkisian - Η ταινία Evita τον ενθουσίασε

Arakel Sarkisian πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Arakel Sarkisian

Arakel Sarkisian - Η ταινία Ghostbusters τον ενθουσίασε

Arakel Sarkisian πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Arakel Sarkisian

Arakel Sarkisian - Η ταινία Οι Άλλοι τον ενθουσίασε

Arakel Sarkisian πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Arakel Sarkisian

Arakel Sarkisian - Η ταινία Ζουζούνια τον ενθουσίασε

Arakel Sarkisian πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Arakel Sarkisian

Arakel Sarkisian - Η ταινία Persepolis τον ενθουσίασε

Arakel Sarkisian πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Arakel Sarkisian

Arakel Sarkisian - Η ταινία 2012 τον άφησε αδιάφορο

Arakel Sarkisian πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Arakel Sarkisian

Arakel Sarkisian - Η ταινία Ιατρικές Υποθέσεις του άρεσε

Arakel Sarkisian πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Arakel Sarkisian

Arakel Sarkisian - Η ταινία Μια Νύχτα στο Μουσείο 2 δεν του άρεσε

Arakel Sarkisian πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Arakel Sarkisian

Arakel Sarkisian - Η ταινία Ο Θρύλος του Ζορό δεν του άρεσε

Arakel Sarkisian πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Arakel Sarkisian

Arakel Sarkisian - Η ταινία Καρχαριο-μάχος του άρεσε

Arakel Sarkisian πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Arakel Sarkisian

Arakel Sarkisian - Η ταινία Σφραγισμένα Χείλη τον ενθουσίασε

Arakel Sarkisian πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Arakel Sarkisian

Arakel Sarkisian - Η ταινία Καζίνο τον ενθουσίασε

Arakel Sarkisian πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Arakel Sarkisian

Arakel Sarkisian - Η ταινία Ο Ψευταράς τον άφησε αδιάφορο

Arakel Sarkisian πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Arakel Sarkisian

Arakel Sarkisian - Η ταινία Dirty Dancing τον ενθουσίασε

Arakel Sarkisian πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Arakel Sarkisian

Arakel Sarkisian - Η ταινία Ποκαχόντας τον ενθουσίασε

Arakel Sarkisian πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Arakel Sarkisian

Arakel Sarkisian - Η ταινία Ο Ρατατουής τον ενθουσίασε

Arakel Sarkisian πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Είδατε πρόσφατα Καθαρισμός ιστορικού