Ακολουθεί 0

    δεν ακολουθεί κάποιον άλλο χρήστη
Μαραντίδης Κωνσταντίνος

Μαραντίδης Κωνσταντίνος - Η ταινία Καραντίνα τον ενθουσίασε

Μαραντίδης Κωνσταντίνος πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Μαραντίδης Κωνσταντίνος

Μαραντίδης Κωνσταντίνος - Η ταινία Z του άρεσε

Z-1969

Z (1969)

Δραματική

Μαραντίδης Κωνσταντίνος πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Μαραντίδης Κωνσταντίνος

Μαραντίδης Κωνσταντίνος - Η ταινία The Matador του άρεσε

Μαραντίδης Κωνσταντίνος πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Μαραντίδης Κωνσταντίνος

Μαραντίδης Κωνσταντίνος - Η ταινία Sliver τον ενθουσίασε

Μαραντίδης Κωνσταντίνος πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Μαραντίδης Κωνσταντίνος

Μαραντίδης Κωνσταντίνος - Η ταινία The A-Team τον ενθουσίασε

Μαραντίδης Κωνσταντίνος πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Μαραντίδης Κωνσταντίνος

Μαραντίδης Κωνσταντίνος - Η ταινία Τα Χαλάσαμε τον ενθουσίασε

Μαραντίδης Κωνσταντίνος πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Μαραντίδης Κωνσταντίνος

Μαραντίδης Κωνσταντίνος - Η ταινία Η Κληρονόμος τον ενθουσίασε

Μαραντίδης Κωνσταντίνος πριν από σχεδόν 11 χρόνια

Είδατε πρόσφατα Καθαρισμός ιστορικού