Ακολουθεί 0

    δεν ακολουθεί κάποιον άλλο χρήστη

Τον ακολουθούν 0

    δεν ακολουθείται από κάποιον άλλο χρήστη
Georgios Kaiafas

Georgios Kaiafas - Η κριτική του χρήστη Georgios Kaiafas για την ταινία The Prestige του άρεσε

Georgios Kaiafas πριν από περίπου 10 χρόνια

Georgios Kaiafas

Georgios Kaiafas - έγραψε μια κριτική για την ταινία The Prestige

Με ενθουσίασε την είδα, δυστυχώς στην τηλεόραση. Ίσως ήταν η πρώτη φορά που δεν έκανα ζάπινγκ. Με καθήλωσε και πήγα και τη νοίκιασα να την ξαναδώ.

Georgios Kaiafas πριν από περίπου 10 χρόνια

Georgios Kaiafas

Georgios Kaiafas - Η ταινία The Prestige τον ενθουσίασε

Georgios Kaiafas πριν από περίπου 10 χρόνια

Είδατε πρόσφατα Καθαρισμός ιστορικού